21-05-2018, 15:32

Положение № 128 о проведении Краевой Спартакиады молодежи допризывного возраста

Загрузить файл: polozhenie-doprizyvnik-2018.pdf (Открыть онлайн)

Загрузить файл: prilozheniya-1-5-k-polozheniyu-doprizyvnik-2018.doc (Открыть онлайн)

Загрузить файл: soglasie-zakonnyh-predstaviteley.docx (Открыть онлайн)

Загрузить файл: zayavka-na-prohozhdenie-testirovaniya-vfsk-gto.docx (Открыть онлайн)

Загрузить файл: soglasie-roditeley-na-vypolnenie-normativov-kompleksa-gto.docx (Открыть онлайн)