25.09.2017

> Положение открытой краевой Спартакиады "Инваспорт-2017" среди спортсменов с ограниченными возможностями

Положение открытой краевой Спартакиады Инваспорт-2017 среди спортсменов с ограниченными возможностями 18-22.10.2017 г. Артем


Загрузить файл: polozhenie-otkrytoy-kraevoy-spartakiady-invasport-2017-sredi-sportsmenov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.pdf (Открыть онлайн)